• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Kolejny wskaźnik autorstwa Waddaha Attara pomagający w wyznaczaniu trendu.

Narzędzie do użytku na niskich interwałach czasowych M5, M15, M30. choć sprawdza się także na H4 i D1.

Sygnał kupna wskazuje słupek zielony przewyższający linię żółtą (linia sygnału). Zamknięcia pozycji następuje gdy słupek zielony znajdzie się poniżej linii sygnału. Analogicznie postępujemy dla sygnału sprzedaży analizując słupki czerwone.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.