4 zrzuty ekranu

Informacje o pliku

Wskaźnik autorstwa Waddaha Attara, znakomitego tradera z Arabii Saudyjskiej, służący do wyznaczania trendu. Do stosowania na wyższych TF.

Zielony słupek symbolizuje trend wzrostowy, czerwony - spadkowy.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.