5 Screenshots

About This File

Wskaźnik dla systemów scalpujących, do stosowania na TF M5 i niższych.

Wg założeń autora - Waddaha Attara - potencjalnym sygnałem kupna jest pojawienie się dwóch zielonych słupków, a dwóch czerwonych dla sygnału sprzedaży.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.