• IC Markets

6 Screenshots

About This File

Wskaźnik NonLag jest średnią kroczącą (ruchomą) bez opóźnień. Czym różni się od wbudowanej w platformę? Mnogością parametrów, które można zdefiniować w ustawieniach:

Period - przedział czasowy służący do obliczeń,
Method - metoda obliczenia (do wyboru aż 4 kombinacje),
Applied price - cena, po której rysowana jest linia (m.in. ceny otwarcia i zamknięcia, high i low, median),
Filter - filtr szumów (definiowane w dowolnej wartości),
Deviation (price) - odchylenie, tj. przesunięcie ceny w górę / w dół i jednoczesne przesunięcie pionowe linii wskaźnika. Parametr ten pozwala budować kanały, w przypadku umieszczenia na wykresie kilku wskaźników o odrębnych parametrach.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.