• IC Markets

6 Screenshots

About This File

Wersja ta wykorzystuje właściwość „prędkości” wskaźnika Hull variation do budowy wstęgi na wykresie, co sprawia, iż dwa wskaźniki nakładają się na siebie, krzyżują. Działa na dowolnym timeframe.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.