4 Screenshots

About This File

Wskaźnik rysuje na wykresie dwie linie, wyznaczając tym samym poziomy Hi i Lo z poprzedniego dnia.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.