4 Screenshots

About This File

Wskaźnik oznacza na wykresie formacje młota, sygnalizując tym samym możliwość odwrócenia trendu.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.