• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Wskaźnik automatycznie oznacza na wykresie ponad 20 różnych formacji harmonicznych, m.in. Gartley, Bat, Butterfly, Shark oraz wszystkie warianty ABCD.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.