• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Wskaźnik działa na algorytmie opartym na filtrze adaptacyjnym Laguerre'a. Stworzony został przez Johna Ehlersa, który zastosował metodę przetwarzania sygnałów cyfrowych do obrotu na kontraktach terminowych. Pokazuje stan wykupienia/wyprzedania rynku.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators.