4 zrzuty ekranu

Informacje o pliku

Wskaźnik działa na algorytmie opartym na filtrze adaptacyjnym Laguerre'a. Stworzony został przez Johna Ehlersa, który zastosował metodę przetwarzania sygnałów cyfrowych do obrotu na kontraktach terminowych. Pokazuje stan wykupienia/wyprzedania rynku.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators.