3 zrzuty ekranu

Informacje o pliku

Wskaźnik rysuje potencjalny kanał aktualnego trendu.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.