5 Screenshots

About This File

Wskaźnik rysuje na wykresie siatkę linii. Odległość między nimi możemy zdefiniować w parametrach (wartość w punktach, np. 50 pkt = 5 pips).

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.