• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Wszystko co potrzebne by wiedzieć odnośnie aktualnej sytuacji na danej parze walutowej w jednym miejscu.

Spread, swap, poziomy Hi i Lo, czas do zamknięcia świecy...

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.