• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Wskaźnik autorstwa Gordona Gekko, bazujący na ADX i PSAR. Pokazuje aktualny trend w danym momencie na wszystkich skalach czasowych.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.