• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Wskaźnik rejestruje a następnie wyświetla informację o najniższej i najwyższej wartości spreadu na danym instrumencie.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.