• IC Markets

6 Screenshots

About This File

Skrypt ogranicza dynamikę wykresu. Po jego zastosowaniu ruch cen następować będzie w odstępach 1 pipsa.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.