• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Bardzo prosty kalkulator, autorstwa Stuarta Browne, który oblicza i wyświetla w górnej części wykresu wartość jednego pipsa i punktu na danej parze w walucie rachunku.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.