• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Prosty skrypt pozwalający zdefiniować wyświetlenie informacji/alertu na wykresie o określonej porze wraz z powiadomieniem dźwiękowym, popup, push, e-mail. Powiadomienie może zostać ponowione aż 6 razy.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.