Sign in to follow this  
arczimm

IPO

Recommended Posts

Platinum Properties Group S.A.

Data dopuszczenia: 2012-12-12 Rynek notowań: GPW

Data zamknięcia: 2013-03-18 Parkiet notowań: podstawowy

Przydział: -

Uwagi: Oferta obejmuje od 20 do 140 mln akcji serii E

4 marca 2013 r. - ustalenie i publikacja ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji, tym liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

Transze: dużych inwestorów

Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding

2013-03-04 2013-03-15 2013-02-18 2013-03-01

Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:

10.000.000 - 90.000.000 - 0,40 - 0,60 zł

detaliczna

Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding

2013-03-04 2013-03-15 - -

Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:

10.000.000 - 50.000.000 - 0,40 - 0,60 zł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this