Mikolaj Kacper

Czy skalpowanie jest najbardziej użytecznym i dochodowym handlem?

Recommended Posts

Cześć wszystkim. Jeden z moich znajomych sugeruje mi, żebym został traderem scalper, ponieważ powiedział, że jest to bardziej opłacalne. Czy to prawda, jeśli skalping jest najbardziej opłacalnym i dochodowym rodzajem handlu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć,

To zależy jakie kryterium przyjąć ;) Statystycznie można przypuszczać, że największy odsetek zarabiających przypada na inwestorów długoterminowych. Dokonują niewielu transakcji, za to bardziej przemyślanych. Nie ma też tylu emocji, wszystko toczy się powoli. Ale tak, z reguły na profity trzeba swoje poczekać. Przy scalpingu akcja dzieje się szybko. Pozycji też jest więcej, emocji również. Jeśli posiadasz skuteczny system i trzymasz fason jako trader (żelazna dyscyplina, elastyczność, zarządzanie kapitałem itd.), to pewnie będzie to bardziej dochodowy sposób tradingu. Tyle, że w praktyce mało kto spełnia takie kryteria.

W dziale Konkursy i Promocje regularnie co miesiąc publikujemy wyniki Trader Miesiąca (https://forexclub.pl/wiadomosci/konkursy/). Dominują głównie systemy krótkoterminowe z dużą ilością transakcji. Stopy zwrotu są oszołamiające. Problem polega jednak na tym, że chyba jeszcze nigdy nie zdażyło się, aby ta sama osoba wygrała dwa razy. Takie wyniki trudno utrzymać w długim terminie.

I z czasem jednak dochodzimy do wniosku, że lepiej stracić okazję niż pieniądze. Lepiej mniej a dokładniej i spokojniej. Lepiej chronić swój kapitał, niż za wszelką cenę dążyć do maksymalizacji zysku.

Każde wejście w rynek to ryzyko i koszt. Znów trzeba zapłacić spread (+ew. prowizję) i znów jest szansa, że trafi nas SL. Trzeba mieć wysoką skuteczność, aby długofalowo miało to sens. 

Wniosek jest taki:

Statystycznie scalping wypada blado ale patrząc jednostkowo może być to bardziej opłacalne. Wszystko zależy od tradera, a nie od samej strategii ;)

Mamy na stronie kilka artykułów poruszających te zagadnienia, zapraszam do lektury:

https://forexclub.pl/overtrading-forex-wiecej-nie-znaczy-lepiej/

https://forexclub.pl/forex-sytuacje-w-ktorych-lepiej-odpuscic-trading/

https://forexclub.pl/swing-trading-przewaga-daytrading/

https://forexclub.pl/wybieramy-interwal-czasowy/

https://forexclub.pl/daytrading-scalping-roznice/

Powodzenia ;) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 4/22/2021 o 10:15 PM, raposo napisał:

Hi,

It depends on the criterion to be adopted. ;) Statistically, it can be assumed that the highest percentage of earners falls on long-term investors. They make few transactions, but they are more deliberate. There are also not so many emotions, everything is moving slowly. But yes, as a rule, you have to wait for profits. The action is quick with scalping. There are also more items, as well as emotions. If you have an effective system and hold a pattern as a trader (iron discipline, flexibility, capital management, etc.), it will probably be a more profitable way of trading. It's just that in practice hardly anyone meets these criteria.

In the Competitions and Promotions section, we regularly publish the results of the Trader of the Month ( https://forexclub.pl/wiadomosci/konkursy/ ). Short-term systems with a large number of transactions predominate. The payback rates are staggering. The problem, however, is that the same person has never won twice. Such results are difficult to maintain in the long term.

And over time, however, we come to the conclusion that it is better to miss an opportunity than money. Better less and more precisely and calmer. It is better to protect your capital than to try to maximize your profit at all costs.

Each entry into the market involves a risk and a cost. Again, you have to pay the spread (+ possibly a commission) and there is a chance that the SL will hit us again. You need to be highly effective for this to make sense in the long term. 

The conclusion is this:

Statistically, scalping is pale, but looking at the individual it may be more profitable. It all depends on the trader, not the strategy itself;)

We have several articles on the website dealing with these issues, I invite you to read:

https://forexclub.pl/overtrading-forex-wiecej-nie-znaczy-lepiej/

https://forexclub.pl/forex-sytuacje-w-ktorych-lepiej-odpuscic-trading/

https://forexclub.pl/swing-trading-przewaga-daytrading/

https://forexclub.pl/wybieramy-interwal-czasowy/

https://forexclub.pl/daytrading-scalping-roznice/

Good luck ;) 

Dziękuję za Twój wyjaśniając i tych stron. Jest to dla mnie bardzo pomocne 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...