Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/05/2019 in all areas

  1. 1 point
    raposo

    zatrzymany wykres

    Cześć, Obstawiam, że było to związane z świętem w USA. 4 lipca - Dzień Niepodległości