• IC Markets

6 Screenshots

About This File

Wskaźnik pokazuje wyższy timeframe w bieżącym przedziale czasowym wykresu. Parametr definiujemy w ustawieniach.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators