5 Screenshots

About This File

5 Minutes Scalping System to wariacja innych podobnych systemów, autorstwa Nikolaosa Pantzosa. Oparty na pięciu wskaźnikach, dodatkowo generuje sygnały wejścia wraz z powiadomieniem.

Pliki należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators, a następnie wszystkie po kolei dodać do wykresu.