3 Screenshots

About This File

Wskaźnik trendu z alertami na podstawie uśredniania ceny. Mimo dość eksperymentalnej metody tworzenia sygnału, daje dobre wyniki. 

Mode - ustawianie trybu tworzenia sygnału,
StartBar - numer świecy od początku wyznaczonego trendu,
Confirm - ruch w pipsach potwierdzający kierunek sygnału,
Flat - odległość w pipsach od poziomu poprzedniego sygnału, w którym nowe sygnały nie będą tworzone.