Currency Strength Meter 1.0 1.0.0


4 zrzuty ekranu

Informacje o pliku

Wskaźnik wyświetla wartości RSI (Relative Strength Index) czterech dowolnych instrumentów, dostępnych na platformie brokera, w jednym oknie.