• IC Markets

3 Screenshots

About This File

Prosty wskaźnik autorstwa Nikolaya Kositsina do określania ogólnego trendu. Stosujemy na TF H1 i wyższych.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators.