• IC Markets

1 Screenshot

About This File

Zbiór skryptów służący do zamykania pozycji i anulowania zleceń oczekujących.

  • CloseAllTrades - zamyka wszystkie otwarte pozycje i zlecenia oczekujące na wszystkich symbolach;
  • CloseAllTradesCurrent - zamyka wszystkie otwarte pozycje i zlecenia oczekujące na aktywnym wykresie; 
  • CloseAllTradesOpened - zamyka wszystkie otwarte pozycje na wszystkich symbolach;
  • CloseAllTradesOpenedCurrent - zamyka wszystkie otwarte pozycje na aktywnym wykresie;
  • CloseAllTradesPending - zamyka wszystkie zlecenia oczekujące na wszystkich symbolach;
  • CloseAllTradesPendingCurrent - zamyka wszystkie zlecenia oczekujące na aktywnym wykresie;
  • CloseAllTradesBuy - zamyka wszystkie otwarte pozycje kupna na wszystkich symbolach;
  • CloseAllTradesBuyCurrent - zamyka wszystkie otwarte pozycje kupna na aktywnym wykresie;
  • CloseAllTradesSell - zamyka wszystkie otwarte pozycje sprzedaży na wszystkich symbolach;
  • CloseAllTradesSellCurrent - zamyka wszystkie otwarte pozycje sprzedaży na aktywnym wykresie;

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Scripts.