• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Wskaźnik T3 został zaproponowany przez Tima Tillsona w 1998 roku. Celem tej średniej była poprawa filtra szumów i zmniejszenie opóźnienia, prezentowanego w innych średnich ruchomych. 

Plik .ex5 należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators, natomiast .mqh w > MQL4\Include.