• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Wskaźnik wyznacza średnią arytmetyczną ceny i generuje dwie dodatkowe skrajne linie, tzw. bandy.

Gdy świeca zamknie się poza bandami jest to potencjalny sygnał do otwarcia pozycji zgodnie z trendem. Zamknięcie pozycji następuje gdy cena wróci w obręb wyznaczonych linii.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.