• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Wskaźnik automatycznie wyznacza poziomy fibo na wykresie.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.