• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Dynamika ceny w innym wydaniu. Wskaźnik bazuje na tickach, rysując linie, z których jedna oddalona jest od ceny o określoną wartość. Wartości natomiast oscylują w granicach -100 do +100.

Potencjalny sygnał generowany jest na przecięciu linii.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.