• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Prosty wskaźnik określający ogólny trend na danej parze walutowej. Do stosowania wyłącznie na TF 4H.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.