• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Skrypt pozwala w sposób graficzny, wprost z okna wykresu, zarządzać nałożoną średnią.

Sposób działania i więcej szczegółów w filmie:

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators.