3 zrzuty ekranu

Informacje o pliku

Wskaźnik Forex Market Hours GMT w najnowszej wersji 2.3.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.