• IC Markets

3 Screenshots

About This File

Wskaźnik Forex Market Hours GMT w najnowszej wersji 2.3.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.