• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Wskaźnik bazuje na danych historycznych i na ich podstawie prognozuje dynamikę ruchu cen.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.