• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Stochastic w nowej odsłonie. Poziomy overbought i oversold zaznaczone są odpowiednim kolorem.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.