• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Skrypt odmierza czas do zakończenia rysowania aktualnej świecy. Stopień zaawansowania pokazuje w procentach.

Ustawienia skryptu pozwalają na zmianę koloru i rozmiaru czcionki oraz położenia komunikatu.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL5\Scripts.