• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Alligator jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych stworzonych przez Billa Williamsa. Alligator bazuje na cykliczności rynku, wyznaczając na wykresie 3 linie.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators.