• IC Markets

4 Screenshots

About This File

Zbiór trzech wskaźników klastrowych, które mierzą siłę walut względem siebie.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.