• IC Markets

5 Screenshots

About This File

Skrypt oblicza wymagany do otwarcia pozycji depozyt zabezpieczający na podstawie określonej wysokości wolumenu oraz maksymalną ilość lotów, jaka może być otwarta na danym instrumencie.

W ustawieniach możemy zdefiniować instrument dla którego zostaną wykonane wyliczenia (w przypadku pustego pola skrypt zastosuje instrument aktywnego wykresu), wysokość wolumenu, kierunek pozycji.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL5\Scripts, a następnie umieścić na wykresie.