• IC Markets

5 Screenshots

About This File

MinMax SR to wskaźnik do wyznaczania stref wsparcia i oporu. Autor, Mladen Rakic, podszedł do tematu jednak trochę inaczej.

Skrypt oblicza serię minimów i maksimów na podstawie rysowanych świec w danym okresie, a następnie na tej podstawie wyznacza ich uśrednione wartości. Jak wskazuje autor, kombinacja wielu takich 'poziomów' pokazuje 'trend' i możliwe strefy wsparcia lub oporu.

Plik należy przekopiować do: Folder Danych Platformy > MQL5\Indicators, a następnie umieścić na wykresie.