3 zrzuty ekranu

Informacje o pliku

Świetny wskaźnik spod ręki Hosseina Nouri, pomagający w określaniu Fal Elliota.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.