mt4 Elliott Wave Oscillator 1.0.0

Sign in to follow this  

3 Screenshots

About This File

Świetny wskaźnik spod ręki Hosseina Nouri, pomagający w określaniu Fal Elliota.

Plik należy umieścić w: Folder Danych Platformy > MQL4\Indicators.